Nyheter och evenemang

Här samlar vi nyheter och evenemang för att du ska kunna ta del av det som är aktuellt i samband med strategiprocessen.

Underlag för fortsatt dialog släpps  

För att ta bra beslut om framtiden behövs kunskap. Därför har Region Värmland tagit fram en rapport fullspäckad med information om Värmland. Arbetet med den nya Värmlandsstrategin går in i…...

Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Hur ska vi skapa det Värmland vi behöver och vill ha i framtiden? I den sista workshopen fokuserar vi på åtgärder och prioriteringar som kan bidra till länets utveckling. Dina synpunkter…...

Varumärket Värmland mot 2040

Arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi är i full gång. Och som en del i det arbetet ska vi nu titta på bilden av Värmland 2040 med fokus…...

Workshop 1: Målbild 2040

Vi behöver din hjälp med att peka ut en riktning för Värmlands utveckling! Den här workshopen är den första av två under hösten och ditt deltagande blir en del i…...

Många röster i ny regional strategi

Från och med den 6 september kan alla som bor och verkar i länet delta i framtagandet av en ny strategi för hela Värmland. Bidragen samlas in både digitalt och…...

Konferens: Startskott för strategin

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Nu…...

Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under…...