Nyheter och evenemang

Här samlar vi nyheter och evenemang för att du ska kunna ta del av det som är aktuellt i samband med strategiprocessen.

Nulägesanalysen – Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin 2040 innehåller 13 mål inom fyra insatsområden. Målen har totalt 48 indikatorer, mätpunkter som vi kan använda för att undersöka om utvecklingen går i den riktning vi pekat ut.…...

Titta på konferensen om fortsättningen på Värmlandsstrategin 2040

Den 8 oktober fortsatte samtalen om Värmlandsstrategin 2040 och en av hållpunkterna för dagen var professor John Holmberg som länge har arbetat med omställningsprocesser. Han är dessutom rådgivare i många…...

Forskaren John Holmberg: Därför behöver vi modiga ledare 

En kryssning i all ära, men för att utforska nya vatten krävs även expeditioner. Framtidens ledarskap behöver fokusera på bägge dessa logiker, enligt John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid…...

Var med och utveckla Värmlands möjligheter genom EU!

Den 19 november arrangeras återigen konferensen Värmland i EU, som i år kommer att handla om den nya programperiodens möjligheter och utformning. EU står på tröskeln till en ny programperiod…...

Digital träff om bilden av Värmland

Den 10 november är du varmt välkommen till en digital träff med fokus på bilden av Värmland - nu och i framtiden. Hur uppfattas Värmland idag av människor utanför länet?…...

Hur skapar vi framtidens Värmland?

Den 8 oktober 8.30-12.00 fortsätter vi samtalen om Värmlandsstrategin 2040 och hur vi gemensamt kan ta oss an framtiden och dess möjligheter och utmaningar. Vi möts digitalt för att bjudas…...

Alla remissvar

Under framtagandet av Värmlandsstrategin har 145 remissvar från bland annat kommuner, näringslivs- och intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner tagits emot.  01 juni 2021 | Remissvar Här finner du alla remissvar.  ...

Framtidens Värmland engagerar

Under hösten 2020 var länets regionala utvecklingsstrategi ute på remiss. Nu sammanställer Region Värmland 145 remissvar från bland annat kommuner, näringslivs- och intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner.  8 februari 2021 |…...

Svaren på frågorna som ställdes under konferensen

Under remisskonferensen den 23 september var det många som skickade in sina frågor om förslaget till den nya Värmlandsstrategin. Alla hann vi inte ta upp i sändningen och därför följer…...

Remisskonferens 23 september

Onsdagen den 23 september klockan 10:00–11:30 är du välkommen till en livesänd konferens där vi tittar närmare på remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040, väcker tankar och samtalar. Bidra genom att skicka…...

Nu kan alla tycka till om förslaget

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och förslag. Nu finns ett förslag på hur Värmland ska utvecklas på lång sikt. Till och med den 18 december kan alla…...

Arbetet med Värmlandsstrategin återupptas

Hela Värmlands strategi – Värmlandsstrategin – pausades med anledning av pandemin. Onsdagen den 17 juni fattade den regionala utvecklingsnämnden beslut om att ta upp arbetet igen. Till hösten har alla…...

Värmlandsstrategin skjuts upp

Vid sitt sammanträde 27 mars beslutade den Region Värmland regionala utvecklingsnämnd att skjuta upp den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin, på grund av rådande läge.  Med anledning av corona väljer…...

Remisskonferens 28 maj – inställd

Obs! Remissdialogen och konferensen skjuts på framtiden på grund av det rådande läget. Gammal text: Region Värmland bjuder in till remisskonferens för att presentera remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040. Dessutom delar John…...

Underlag för fortsatt dialog släpps  

För att ta bra beslut om framtiden behövs kunskap. Därför har Region Värmland tagit fram en rapport fullspäckad med information om Värmland. Arbetet med den nya Värmlandsstrategin går in i…...

Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Hur ska vi skapa det Värmland vi behöver och vill ha i framtiden? I den sista workshopen fokuserar vi på åtgärder och prioriteringar som kan bidra till länets utveckling. Dina synpunkter…...

Varumärket Värmland mot 2040

Arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi är i full gång. Och som en del i det arbetet ska vi nu titta på bilden av Värmland 2040 med fokus…...

Workshop 1: Målbild 2040

Vi behöver din hjälp med att peka ut en riktning för Värmlands utveckling! Den här workshopen är den första av två under hösten och ditt deltagande blir en del i…...

Många röster i ny regional strategi

Från och med den 6 september kan alla som bor och verkar i länet delta i framtagandet av en ny strategi för hela Värmland. Bidragen samlas in både digitalt och…...

Konferens: Startskott för strategin

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Nu…...

Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under…...