Arbetet med Värmlandsstrategin återupptas

Arbetet med Värmlandsstrategin återupptas

Hela Värmlands strategi – Värmlandsstrategin – pausades med anledning av pandemin. Onsdagen den 17 juni fattade den regionala utvecklingsnämnden beslut om att ta upp arbetet igen. Till hösten har alla möjlighet att tycka till om remissutgåvan.

–  Något som blivit extra tydligt den senaste tiden är att vi behöver ta snabba beslut här och nu, men vi behöver också arbeta långsiktigt mot gemensamma mål. Värmlandsstrategin är ett viktigt verktyg för att vi i Värmland ska kunna gå starka ur krisen på sikt, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Eftersom Värmlandsstrategin fungerar som ett underlag vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU får den betydelse för hur satsningar och medel ska fördelas. En uppdaterad strategi är alltså nödvändig för att få igenom satsningar i linje med önskad utveckling.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin men den formas och genomförs av många fler. Hösten 2019 deltog flera hundra personer i strategiprocessen och till länets utveckling.

– Det stora engagemanget ökar våra möjligheter att få ordentlig fart på utvecklingsarbetet. Ju fler som aktivt medverkar, desto starkare och bättre rustade står vi inför framtiden, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Hur förändras strategin med tanke på rådande situation?  

–  Just nu pågår arbetet med att se över skrivningar, men hur rådande läge kommer att påverka oss och andra på längre sikt är för tidigt att dra slutsatser om. Strategin sträcker sig till 2040 och vi vet att många av de utmaningar som vi har haft sedan lång tid tillbaka kvarstår eller förstärks, säger Stina Höök.

Remissdialog till hösten 

Under några månader med start i september kan alla som vill tycka till om förslaget till ny strategi. Efter det sker en period av ändringar innan regionfullmäktige tar det formella beslutet i juni 2021.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och säga sitt om framtidens Värmland. Det här är verkligen hela Värmlands strategi, säger Åsa Johansson.