Material för en gemensam väg framåt

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.
Ladda ner
Bilaga Värmlandsstrategin

Bilaga Värmlandsstrategin

En sammanställning över målen och dess indikatorer.
Ladda ner
PowerPoint Värmlandsstrategin

PowerPoint Värmlandsstrategin

En presentation att utgå ifrån för den som vill berätta för andra om strategin.
Ladda ner

Dokument

Varumärkesmätning Bilden av Värmland 2021

Varumärkesmätning Bilden av Värmland 2021

Hur uppfattas Värmland i övriga delar av Sverige? Vad förknippar andra med oss och hur är attityderna till att besöka eller flytta till Värmland?
Ladda ner

Handlingsplan för uppföljning och lärande

Handlingsplanen för uppföljning och lärande är ett stöd och verktyg för alla som vill utveckla Värmland i linje med Värmlandsstrategin, och ett verktyg för att kunna utvärdera insatsers produktivitet och effektivitet.
Ladda ner
Dialog Värmland

Dialog Värmland

Dialogunderlag för en ny regional utvecklingsstrategi. Det här är en sammanställning som ger en bild av Värmlands förutsättningar, möjligheter och utmaningar.
Ladda ner
Del av omslaget till rapporten Värmland 2060

Värmland 2060

I den här rapporten och på tillhörande hemsida presenteras fyra olika scenarier för hur framtidens Värmland kan tänkas se ut och fungera, med fokus på fysisk planering.
Ladda ner
Äldre kvinna med smartphone och tonårstjej samarbetar.

Värmlands befolkning 2040

En prognos för befolkningsutvecklingen i Värmland gällande folkmängd och befolkningens sammansättning. Prognosen har 2020 som utgångspunkt och sträcker sig till år 2040.
Ladda ner
KIBS i Värmland

KIBS i Värmland

Knowledge Intensive Business Services (KIBS) definieras och jämförs med övriga företagstjänster. KIBS delas in i teknologiskt orienterade tjänsteföretag, datorrelaterade tjänster, icke teknologiska tjänsteföretag.
Ladda ner
Solnedgång

Näringslivsanalys Värmland

En Simpler analys med fokus på Värmlands tillväxt och lönsamhet. Hur ser näringslivet i länet ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer?
Ladda ner
Trender som påverkar Värmland

Trender som påverkar Värmland

Trender inom ekonomi och marknad, makt och geografi, värderingar, medborgarna, arbete och arbetsliv, infrastruktur, lärande och kompetens, hälsa och hållbarhet samt digitalisering.
Ladda ner
Värmlandsstrategin 2014-2020

Värmlandsstrategin 2014-2020

Den tidigare Värmlandsstrategin för åren 2014-2020.
Ladda ner

Remissprocessen

Remissvar

Remissvar

En sammanställning av alla 141 remissvar som inkommit angående Värmlandsstrategin.
Ladda ner
Bilaga Remissvar

Bilaga Remissvar

En sammanställning av vilka som skickat in remissvar.
Ladda ner
Äldre kvinna med smartphone och tonårstjej samarbetar.

Remissutgåva

Till och med den 18 december kunde du tycka till om remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040.
Ladda ner
Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Den här digitala övningen kunde genomföras mellan 4 november och 6 december 2019. Den tar ungefär 90 minuter.
Ladda ner
Spelplanen

Spelplanen

Övningsuppgift för utskrift i samband med workshop 2.
Ladda ner

Områdeskartan

Övningsuppgift för utskrift i samband med workshop 2.
Ladda ner

Workshop 1: Målbild 2040

Den här digitala övningen kunde genomföras mellan 6 september och 11 oktober 2019. Den tar ungefär 90 minuter.
Ladda ner

Framtidstabell

Övningsuppgifter för utskrift i samband med workshop 1.
Ladda ner

Filmer

Uppstartskonferens 5 september 2019

Hela programmet. Talarlista: Lars Christensen, Max Valentin, Mats Lindgren, Bi Puranen, Katarina Graffman och Bo Dahlbom.
Se filmen

Röster om framtiden

Startskottet för Värmlandsstrategin på fyra och en halv minut. Den allra viktigaste framtidsspaningen från respektive talare.
Se filmen

Bi Puranen

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, tror att värderingar och sociala normer är viktiga när vi pratar om framtidsfrågor. Vad tror du?
Se filmen

Bo Dahlbom

Bo Dahlbom, professor inom IT, tror att det är viktigt för Värmland att vara en del i den digitala revolutionen. Vad tror du?
Se filmen

Katarina Graffman

Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi, tror att beslutsfattare behöver studera människor när de beslutar om framtiden. Vad tror du?
Se filmen

Mats Lindgren

Mats Lindgren, doktor i företagsekonomi och VD på Kairos Future, tror att digitaliseringen kommer att påverka hela samhället framöver. Vad tror du?
Se filmen