Fyra remisser i hög

Framtidens Värmland engagerar

Under hösten 2020 var länets regionala utvecklingsstrategi ute på remiss. Nu sammanställer Region Värmland 145 remissvar från bland annat kommuner, näringslivs- och intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner. 

8 februari 2021 | Nyhet

När en ny plan för länets utveckling de kommande 20 åren tas fram är förhoppningen att synpunkterna ska vara många. De 145 remissvaren kan jämföras med de 65 som kom in under arbetet med Värmlandstrategin 2014–2020.

– Målsättningen har varit en inkluderande process och därför känns det fantastiskt att så många har engagerat sig. Det ger oss goda förutsättningar att skapa en strategi som är relevant för så många värmlänningar som möjligt, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Åsikterna går isär 
Remissvaren håller på att sammanställas och som väntat finns det delade åsikter bland svaren som kommit in. Den närmaste tiden kommer en projektgrupp att bearbeta förslaget i nära dialog med ansvariga politiker. Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, är övertygad om att remissvaren kommer att berika Värmlandsstrategin.

– Vi kommer inte kunna gå alla till mötes och flera svar går dessutom tvärs emot varandra, men vi kommer att vara lyhörda. När många kan ställa sig bakom strategin och vill sträva mot gemensamma mål kan vi tillsammans göra Värmland till en hållbar och attraktiv plats där människor vill bo och utvecklas, säger hon.

Under våren kommer ett omarbetat förslag beredas av regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Den 2 juni förväntas regionfullmäktige ta beslut om Värmlandsstrategin 2040.

Här finns alla remissvar att ta del av


Mer om Värmlandsstrategin

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin på uppdrag av regeringen, men den skapas och förverkligas av många fler. Hösten 2019 deltog över tusen personer i workshops, digitala övningar och möten. Bidragen har vägts samman med analyser av regionala utmaningar, prognoser och övergripande planer som Agenda 2030. Tillsammans utgör dessa delar kärnan i remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040.

När den nya strategin är klar utgör den en grund för beslut och styr bland annat satsningar och tilldelning av projektmedel på regional nivå. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.