Delta

Delta

Med anledning av coronasmittan har Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd beslutat att skjuta upp arbetet med Värmlandsstrategin. När det kan tas upp igen beror på hur läget utvecklar sig. Nu tar man fram en ny tidsplan som tidigast kan presenteras i juni 2020.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss i projektgruppen. Här finns våra kontaktuppgifter.

Vi vill också passa på att tacka för det stora engagemanget så här långt. Vi ser fram emot ett lika bra samarbete när processen tas upp igen!

Processen hösten 2019

Tillsammans med representanter från kommuner, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och invånare har vi arbetat med scenarier, prioriterade områden och åtgärder 20 år framåt i tiden. Engagemanget har varit stort och totalt har flera hundra personer bidragit till strategiprocessen och länets utveckling.

Förutom allmänna workshop-tillfällen och digitala övningar har Region Värmland sökt upp grupper som nyanlända kvinnor, skolungdomar och idéburen sektor. För vi är övertygade om att kreativa och innovativa samhällen kännetecknas av en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer.

Processen våren 2020 

Bidragen har vägts samman med analyser och prognoser för framtiden, och tillsammans utgör de kärnan i Värmlandsstrategin. Styrgrupp, extern referensgrupp och intern referensgrupp har varit involverade i arbetet och ett utkast har växt fram.

Remissdialog – skjuts fram 

Remissdialogen som skulle ha startat i början av maj läggs nu på framtiden eftersom alla involverade aktörer behöver fokusera på den rådande situationen. En ny tidsplan tas fram och kan som tidigast presenteras i juni 2020. När remissdialogen drar igång beror på utvecklingen framöver, men alla som vill kommer att få möjlighet att tycka till om remissutgåvan av strategin.

 

Bilder från dialogprocessen hösten 2019