Delta

Delta

Nu är det dags att ta nästa steg i skapandet av Värmlandsstrategin. Vad är viktigt för dig för att Värmland ska utvecklas i rätt riktning? Gör din röst hörd genom en digital övning eller delta i en fysisk workshop tillsammans med många andra.

Digital workshop 2: Åtgärder

Under hösten har Region Värmland bjudit in till samtal om möjliga framtidsscenarier och målbilder för Värmland 2040. I den andra och sista fasen diskuterar vi vilka frågor och områden som bör prioriteras samt åtgärder för länets utveckling.

Den digitala övningen finns tillgänglig från och med 4 november till och med 6 december 2019 och tar ungefär 90 minuter att genomföra.

Så går det till:

 • Samla ett arbetslag, en ledningsgrupp, en förening, vilken konstellation du vill eller kör solo. Övningarna bygger på diskussion och är bäst lämpade att göra i grupper upp till 5–6 personer. Är ni fler deltagare, dela upp er i flera smågrupper och sätt er vid olika bord.
 • Skriv ut de två PDF:erna nedan.
  Skriv ut PDF 1 här (ett exemplar per grupp).
  Skriv ut PDF 2 här (flera exemplar per grupp, beroende på hur många idéer ni vill jobba vidare med).
 • Starta filmen och ta del av övningarna under guidning av workshopledarna Max Valentin och Gustav Edman. Pausa filmen om du/ni behöver extra tid för att besvara uppgifterna.
  Ladda ner eller titta på filmen här.
 • Lämna in bidraget/bidragen digitalt via Microsoft Forms när övningen är avslutad.
  Till formuläret.
 • Nu har du bidragit till Värmlandsstrategin och länets utveckling – tack för ditt deltagande! Ett koncentrat av bidragen kommer sedan kombineras med analyser av omvärldsfaktorer och regionala förutsättningar. Tillsammans utgör det underlaget till Värmlandsstrategin.

Tips till dig som ska leda övningen med en grupp:

Fysisk workshop – bidra i storgrupp

Om du vill vara med i en spännande utvecklingsprocess erbjuds två workshop-tillfällen om åtgärder och prioriteringar den 13 och 15 november 12:00–16:30 på Karlstad CCC. Välj det tillfälle som passar dig bäst.