Hur skapar vi framtidens Värmland?

Hur skapar vi framtidens Värmland?

Den 8 oktober 8.30-12.00 fortsätter vi samtalen om Värmlandsstrategin 2040 och hur vi gemensamt kan ta oss an framtiden och dess möjligheter och utmaningar. Vi möts digitalt för att bjudas på kunskap och inspiration med olika exempel på konkretisering av strategin. Några av dagens hållpunkter ser du här nedan.

Anmäl dig direkt via länken: trippus.net/värmlandsstrategin8okt

Välkommen!

 


Innehåll

 

  • John Holmberg, professor. Att möta de globala utmaningarna i en osäker framtid. Kunskaper om att leda i förändring och experimentera över gränser för en hållbar utveckling.
  • Vad säger Värmlandsstrategin 2040 och hur ligger vi till? Hur är omvärldens bild av Värmland och hur ser nuläget ut utifrån uppsatta mål och indikatorer?
  • Lokala röster om genomförandet av Värmlandsstrategin 2040 och hur olika områden hänger ihop.
  • Hur tar vi nästa steg? Samtal om hur vi gör verklighet av strategin.

 


Föreläsning av John Holmberg

John Holmberg, professor vid Chalmers tekniska högskola samt UNESCO. Rådgivare och expert i många internationella sammanhang, exempelvis åt FN:s huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030. Grundare av Challenge lab och Space for change institute.

John Holmberg har också på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram skriften Medskapande omställningsarbete – backcasting expeditioner för Agenda 2030.