Kontakt

Region Värmland samordnar arbetet med framtagandet av Värmlandsstrategin, men är bara en av många aktörer som utvecklar morgondagens Värmland. Om du vill höra av dig till någon av oss i projektgruppen så finns våra kontaktuppgifter här.

Jenny Höög
Projektledare
jenny.hoog@regionvarmland.se
+46 10 833 11 21

Malin Vikner
Projektledare
malin.vikner@regionvarmland.se
+46 10 833 10 77

Mattias Lindmark
Kommunikatör
mattias.lindmark@regionvarmland.se
+46 10 831 42 75

Odd Råberg
Enhetschef
odd.raberg@regionvarmland.se
+46 10 833 10 97