Workshop 1: Målbild 2040

Workshop 1: Målbild 2040

Vi behöver din hjälp med att peka ut en riktning för Värmlands utveckling! Den här workshopen är den första av två under hösten och ditt deltagande blir en del i framtagandet av nästa Värmlandsstrategi.

Workshopen hålls vid tre olika tillfällen på Karlstad CCC, den 17 september, 30 september och 11 oktober. Välj det datum som passar dig bäst. Tiden som gäller för samtliga är 12:00 – 16:30.

Plats: Karlstad CCC
Tid: 12:00 – 16:30

Med inspiration från design thinking och framsynsmetodik arbetar vi i en intensiv och skapande workshop med högt tempo. Vi diskuterar möjliga scenarion och målbilder för Värmland. Vi resonerar också kring vilka regionala mål som kan leda oss dit.

Evenemanget är kostnadsfritt.

Välkommen till en intensiv och inspirerande eftermiddag!