Många röster i ny regional strategi

Många röster i ny regional strategi

Från och med den 6 september kan alla som bor och verkar i länet delta i framtagandet av en ny strategi för hela Värmland. Bidragen samlas in både digitalt och vid fysiska workshop-tillfällen.

– Det är nu vi kan tycka till om vilka områden länet ska prioritera under lång tid framöver, ända fram till 2040. Det är nu vi kan påverka både vår livskvalitet och länets konkurrens- och attraktionskraft, säger Stina Höök (M), ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Arbetet är alltså igång, en ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Det är en plan som skapar förutsättningar för att länet ska vara en hållbar och attraktiv plats där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Omfattande dialogprocess

För att få reda på vad länet vill erbjuder Region Värmland två digitala workshopövningar där vem som helst, med utgångspunkt i olika framtidsscenarier, kan lämna in sitt bidrag till Värmlands utveckling.

Den första övningen fokuserar på målbild 2040 och finns tillgänglig från och med den 6 september till och med den 11 oktober på www.varmlandsstrategin.se. Den andra fokuserar på åtgärder för att målen och lanseras den 6 november, och kan genomföras till och med 4 december.

För de som hellre vill träffas och genomföra workshops i storgrupp erbjuds ett antal tillfällen under hösten. Dessutom söker Region Värmland upp olika grupper som de vanligtvis inte når för att fånga in fler perspektiv.

– När många är med och bidrar skapas en gemensam riktning som ger kraft i utvecklingsarbetet. Framtidens Värmland skapar vi bäst tillsammans, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Den nya Värmlandsstrategin ska stå klar 2021. Då börjar en ny gemensam resa för att förverkliga målen i strategin.