Fyra remisser i hög

Nu kan alla tycka till om förslaget

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och förslag. Nu finns ett förslag på hur Värmland ska utvecklas på lång sikt. Till och med den 18 december kan alla som vill tycka till om remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040.  

Regionala utvecklingsnämnden tog beslutet om att inleda en bred remissdialog på sitt nämndmöte den 2 september.

– Det är helt klart en milstolpe att vi har ett remissförslag på plats, men det är ännu viktigare att folk kommer med synpunkter på det. Vi får inte glömma att Värmland blir vad vi gör det till, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Remissförslaget pekar ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling, hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet. När strategin står klar kommer den att utgöra en grund för beslut och styra hur projektmedel ska fördelas på regional nivå. Den kommer också fungera som en kompass vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU.

– Processen framåt och en färdig strategi blir ett verktyg för att Värmland ska kunna gå starka ur krisen. Nu om någonsin behöver vi samla oss och fundera på vad vi vill. Därför är det viktigt att vi får in många olika synpunkter och perspektiv, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Förslaget bygger en gedigen dialogprocess där mer än tusen personer deltog i workshops, digitala övningar, möten och samtal hösten 2019. Till och med den 18 december går det att svara på remissen via ett digitalt formulär.

Här kan du läsa mer om remissdialogen

Sagt i media

Se SVT Värmlands nyhetsrapportering om att remissutgåvan är här