Remisskonferens 28 maj – inställd

Remisskonferens 28 maj – inställd

Obs! Remissdialogen och konferensen skjuts på framtiden på grund av det rådande läget.

Gammal text: Region Värmland bjuder in till remisskonferens för att presentera remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040. Dessutom delar John Holmberg med sig av sina kunskaper om att leda i förändring och experimentera över gränser.

Välkommen!

Massor av synpunkter, förslag och idéer har tillsammans med fakta och analyser resulterat i ett förslag till den nya Värmlandsstrategin. Den 28 maj presenteras utkastet under en förmiddagskonferens på Karlstad CCC. Då berättar vi mer om de vägval som gjorts och resonemanget bakom.

Vi gästas även av John Holmberg, professor på Chalmers tekniska högskola och aktiv som rådgivare och expert i många internationella sammanhang. Exempelvis åt FN:s huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030.

Mer information och möjlighet till anmälan kommer längre fram.

Den 4 maj publiceras remissutgåvan här på www.varmlandsstrategin.se och fram till 31 augusti kan alla som vill lämna sina synpunkter. För politiskt styrda organisationer är remissperioden förlängd till den 30 september, med hänsyn tagen till den politiska beslutsgången.