Remissvar

Värmlands regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, har varit ute på remiss.

Här kan du ta del av remissförslaget
Här kan du ta del av regionala utmaningar som remissförslaget bygger på

Mellan den 2 september 2020 och den 18 december 2020 har alla haft möjlighet att lämna synpunkter på remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040.

Här finns en sammanställning av remissvaren

Här är bilagan till sammanställningen av remissvaren

Remissperioden är avslutad och nedan kan du läsa alla remissvar.

Arvika kommun (pdf)
Bengtsfors kommun (pdf)
Centerpartiet (pdf)
Centrum för genusforskning KAU (pdf)
Christoffer Branzén (pdf)
Coompanion (pdf)
Eda kommun (pdf)
Elsäkerhetsverket (pdf)
Energimyndigheten (pdf)
Filipstads kommun (pdf)
Forshaga kommun (pdf)
Företagarna (pdf)
Försäkringskassan (pdf)
Grums kommun (pdf)
Hagfors kommun (pdf)
Hammarö kommun (pdf)
Havs- och vattenmyndigheten (pdf)
Hållbar utveckling Region Värmland (pdf)
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland (pdf)
IF metall Östra Värmland (pdf)
Innlandet (pdf)
Johannes Söderqvist Skydda skogens Värmlandsavdelning (pdf)
Karlskoga kommun (pdf)
Karlstads kommun (pdf)
Karlstads universitet (pdf)
Kils kommun (pdf)
Kils Naturskyddsförening (pdf)
Kollektivtrafiken i Region Värmland (pdf)
Konsumentverket (pdf)
Kost- och servicenämnden Region Värmland (pdf)
Kristdemokraterna (pdf)
Kristinehamns kommun (pdf)
Kultur- och bildningsnämnden Region Värmland (pdf)
Liberalerna Värmland (pdf)
LO-distriktet Värmland IF Metall (pdf)
Läkare för Miljön Värmland (pdf)
Länsstyrelsen i Värmlands län (pdf)
Mattila Natur och Kulturförening (pdf)
Marc Broos (pdf)
Migrationsverket (pdf)
Miljöpartiet Värmland (pdf)
Moderaterna Värmland (pdf)
MSB (pdf)
MUCF (pdf)
Munkfors (pdf)
Myndigheten för Yrkeshögskolan (pdf)
Naturskyddsföreningen Säffle (pdf)
Naturskyddsföreningen Värmland (pdf)
Näringslivsrådet Sunne kommun (pdf)
Nätverket hållbar utveckling i Arvika (pdf)
Offensiva Karlstad (pdf)
Offensiva Karlstad 1 (pdf)
Offensiva Karlstad 2 (pdf)
Offensiva Karlstad 3 (pdf)
Omställning Fryksdalens (pdf)
Pensionsmyndigheten (pdf)
Post- och telestyrelsen (pdf)
Region Dalarna (pdf)
Region Gävleborg remissvar (pdf)
Region Stockholm (pdf)
Region Örebro län (pdf)
Rekryteringsmyndigheten (pdf)
Sametinget (pdf)
SBK Värmland (pdf)

Sjukvårdspartiet i Värmland (pdf)
Skogsstyrelsen (pdf)
Skolverket (pdf)
Social innovation Värmland (pdf)
Socialdemokraterna (pdf)
Storfors kommun (pdf)
Sunne kommun (pdf)
Sverigedemokraterna Värmland 1 (pdf)
Sverigedemokraterna Värmland 2 (pdf)
Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)
Säffle kommun (pdf)
Tillväxtanalys (pdf)
Tillväxtverket (pdf)
Torsby kommun (pdf)
Trafikverket (pdf)
Värmlands vattenråd (pdf)
Västra Götalandsregionen (pdf)
Wermland opera (pdf)
Årjängs kommun (pdf)

Remissvar via formulär

Formulärsvar Värmlandsstrategin (xlsx)

I excelfilen ovan finns sammanlagt 56 remissvar, varav hälften kommer från privatpersoner. Privatpersonerna har anonymiserats i sammanställningen. Nedan följer en lista på organisationer som svarat via formuläret.

Arbetsförmedlingen
Agera Värmland
Arvika Socialdemokratiska Arbetarekommun
Centerpartiet i Torsby
Compare
Funktionsrätt Värmland
Föreningen Växtlust Värmland
Handelskammaren Värmland
Hirsch Fjellstedt AB
HSB Värmland
Kultur och Näringsliv Sunne kommun
LRF Värmland
Moderaterna i Arvika
Molkomskogens vänner
Nätverket Värmlands Idéburna
Paper Province
Riksantikvarieämbetet
Riksteatern Värmland
RUM Värmland
SKPF distrikt Värmland
Storfors kommun
SV Värmland
Torsby kommun, näringslivsavdelningen
Torsby utveckling AB
Unionen Värmland
Visit Värmland
Vänersamarbetet
Värmland Visar Världen Vägen

Privatpersoner
Ett antal privatpersoner har även skickat svar direkt till diariet.

Privatperson 1 (pdf)
Privatperson 2 (pdf)
Privatperson 3 (pdf)
Privatperson 4 (pdf)
Privatperson 5 (pdf)
Privatperson 6 (pdf) 
Privatperson 7 (pdf)
Privatperson 8 (pdf)