Titta på konferensen om fortsättningen på Värmlandsstrategin 2040

Titta på konferensen om fortsättningen på Värmlandsstrategin 2040

Den 8 oktober fortsatte samtalen om Värmlandsstrategin 2040 och en av hållpunkterna för dagen var professor John Holmberg som länge har arbetat med omställningsprocesser. Han är dessutom rådgivare i många internationella sammanhang, exempelvis åt FN inför införandet av Agenda 2030.

Här kan du läsa ett referat av hans föreläsning.

På konferensen diskuterades också bland annat:

  • Vad säger Värmlandsstrategin 2040 och hur ligger vi till? Hur är omvärldens bild av Värmland och hur ser nuläget ut utifrån uppsatta mål och indikatorer?
  • Lokala röster om genomförandet av Värmlandsstrategin 2040 och hur olika områden hänger ihop.
  • Hur tar vi nästa steg? Samtal om hur vi gör verklighet av strategin.