Underlag för fortsatt dialog släpps  

Underlag för fortsatt dialog släpps  

För att ta bra beslut om framtiden behövs kunskap. Därför har Region Värmland tagit fram en rapport fullspäckad med information om Värmland.

Arbetet med den nya Värmlandsstrategin går in i sin andra fas och nu är det dags att fokusera på vad som krävs för att ta oss an framtida utmaningar och möjligheter. Vid två workshopar i november får värmlänningarna möjlighet att lämna sina bidrag om hur Värmland bäst formas. De som inte har möjlighet att vara med kan göra övningen digitalt.

Men för att göra kloka val behövs goda underlag. Det står var och en fritt att hämta kunskap var som helst, men för att underlätta har Region Värmland tagit fram en rapport med namnet Dialog Värmland. I den finns fakta om de regionala förutsättningar som gäller för länet. Här finns prognoser inför framtiden. Här finns analyser kring de möjligheter och utmaningar som Värmland står inför.

– Vi kallar den här sammanställningen för ett dialogunderlag, för det är vad det handlar om. Tanken är att underlaget ska ge oss bra fakta när vi diskuterar Värmlands framtid, säger analytikern Sandra Svennberg som har varit med och tagit fram materialet.

Dialogunderlaget går att läsa från pärm till pärm, men det är upplagt på sådant sätt att det ska vara enkelt att finna de områden som särskilt intresserar en och formen ska underlätta läsningen.

– Det är ett medvetet val vi har gjort. Vi är klara över att detta bitvis är ett faktatungt material. Då är det viktigt att det är lätt att hitta i det och att det är så tillgängligt som möjligt, fortsätter hon.

Till dialogunderlaget >>