Var med och utveckla Värmlands möjligheter genom EU!

Var med och utveckla Värmlands möjligheter genom EU!

Den 19 november arrangeras återigen konferensen Värmland i EU, som i år kommer att handla om den nya programperiodens möjligheter och utformning.

EU står på tröskeln till en ny programperiod 2021-2027, och en rad strukturfondsprogram kommer bli klara inom de närmaste månaderna. Region Värmland vill därför bjuda in till en digital konferens som syftar till att göra Värmland väl förberett inför programmens start.

Presentationerna kommer utgå från hur Värmland bäst utvecklas genom programmen, och vilka typer av projekt som gagnar regionen mest. Under konferensen kommer även programmens betydelse för den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin 2040, belysas.

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstepersoner och aktörer i kommunerna och i regionen som arbetar med utvecklings- och EU-relaterade frågor.

Välkommen att vara med och påverka!

Anmälningslänk och mer information kommer i oktober.

Tid: Fredagen den 19 november klockan 09.00-12.00
Plats: Digitalt

Kontakta Camilla Tellås för mer information.

Camilla Tellås
Internationell strateg
073 070 74 90
Camilla.tellas@regionvarmland.se