Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Workshop 2: Åtgärder för att nå målen

Hur ska vi skapa det Värmland vi behöver och vill ha i framtiden? I den sista workshopen fokuserar vi på åtgärder och prioriteringar som kan bidra till länets utveckling. Dina synpunkter är viktiga i framtagandet av en ny Värmlandsstrategi!

Workshopen hålls vid två tillfällen på Karlstad CCC, den 13 november och den 15 november. Välj det datum som passar dig bäst. Tiden som gäller för båda tillfällena är 12.00–17.00 och vi börjar med lunch.

Här anmäler du dig till den 13 november
Här anmäler du dig till den 15 november

Evenemanget är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Gör din röst hörd digitalt

Om du hellre vill göra en komprimerad version av övningen finns en digital workshop om åtgärder tillgänglig 4 november – 6 december 2019. Övningen bygger på diskussion så boka gärna in några arbetskamrater och gör den tillsammans.

Till den digitala övningen >>