Materialbank

Materialbank

Värmlandsstrategin och andra dokument

Här hittar du bland annat Värmlandsstrategin med bilaga, Nulägesanalys 2023 och Förändringshandboken.

Hämta material

Material till riktningssmötet 23 mars

Här finns en sammanfattning av Värmlands nulägesanalys. Den kommer att fungera som workshopunderlag på Värmlandsstrategins riktningsmöte den 23 mars.

Hämta material

Bakgrundsmaterial

Här hittar du rapporter som legat till grund för strategin, exempelvis statistik- och analysunderlaget Dialog Värmland och slututvärderingen av den föregående Värmlandsstrategin.

Hämta material