Materialbank

Materialbank

Värmlandsstrategin och andra dokument

Här hittar du Värmlandsstrategin i sin helhet, dess bilaga och den senaste nulägesanalysen.

Hämta material

Remissprocessen

Här hittar du remissversionen av Värmlandsstrategin och sammanställningen av remissvaren.

Hämta material

Bakgrundsmaterial

Här hittar du rapporter som legat till grund för strategin, exempelvis statistik- och analysunderlaget Dialog Värmland och slututvärderingen av den föregående Värmlandsstrategin.

Hämta material