Materialbank

Materialbank

Värmlandsstrategin och andra dokument

Här hittar du bland annat Värmlandsstrategin med bilaga och Förändringshandboken.

Hämta material

Material till arbetsmötet 13 januari

Här finns den preliminära nulägesanalysen och arbetsmaterial inför arbetsmötet den 13 januari.

Hämta material

Bakgrundsmaterial

Här hittar du rapporter som legat till grund för strategin, exempelvis statistik- och analysunderlaget Dialog Värmland och slututvärderingen av den föregående Värmlandsstrategin.

Hämta material