Materialbank

Materialbank

Värmlandsstrategin och andra dokument

Här hittar du bland annat Värmlandsstrategin med bilaga, Nulägesanalyser och Förändringshandboken.

Hämta material

Bakgrundsmaterial

Här hittar du rapporter som legat till grund för strategin, exempelvis statistik- och analysunderlaget Dialog Värmland och slututvärderingen av den föregående Värmlandsstrategin.

Hämta material