Värmlands-strategin

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi. Den har tagits fram i samarbete mellan många olika aktörer och påverkar länets utveckling till 2040. Strategin lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring och visar vägen till ett hållbart Värmland som gör skillnad.
Alla som bor och arbetar i här har ett ansvar för att länet utvecklas åt rätt håll. Med gemensamma målsättningar kan vi utveckla det ihop.

LÄS MER OM VÄRMLANDSSTRATEGIN

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi. Den har tagits fram i samarbete mellan många olika aktörer och påverkar länets utveckling till 2040. Strategin lägger grunden för satsningar och tilldelning av medel på olika nivåer. Framför allt bidrar den till samsyn kring prioriteringar och målsättningar – så att vi kan skapa framtiden ihop.

LÄS MER OM VÄRMLANDSSTRATEGIN

Nyheter kring värmlandsstrategin

Tyck till om handlingsplan

Digital infrastruktur är en viktig del i länets utveckling. Nu finns ett förslag på ny handlingsplan som du kan lämna synpunkter på.

Boka in höstens konferens!

Den 10 november går vi igenom resultat kopplade till Värmlandsstrategin, byter erfarenheter och får nya tankar in i arbetet med att utveckla Värmland.

Nulägesanalysen – Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin 2040 innehåller 13 mål inom fyra insatsområden som kommer att följas upp regelbundet. Nu finns en första nulägesanalys.

Fler nyheter

Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin pekar ut 13 mål inom fyra insatsområden som länet ska jobba för att uppnå. Den första nulägesanalysen visar hur vi ligger till.

Läs mer om nuläget

Vill du engagera dig i arbetet?

Vi utvecklar länet ihop. Varje dag skrivs historia baserat på värmlänningarnas verkliga handlingar. Hjälp oss nå visionen om ett hållbart Värmland som förändrar världen! 

Värmlandsstrategin i siffror

5

perspektiv för hållbar utveckling

4

prioriterade insatsområden

13

mål för framtidens Värmland

1

vision

Över tusen personer har varit med och tagit fram strategin.

Läs mer om processen

Följ utvecklingen av värmlandsstrategin

Anmäl dig här och få våra utskick med information om Värmlandsstrategin.