Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Ingen och alla äger Värmland. Men det är vi som bor och arbetar här som har ett gemensamt ansvar för att länet utvecklas åt rätt håll. Därför är det självklart att alla som vill ska få komma till tals när en ny plan för Värmlands framtid formas.

Värmlandsstrategin är vårt verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Den ger en bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel och satsningar ska fördelas.

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin tas fram på uppdrag av regeringen och utgör grunden till handlingsplaner på regional och lokal nivå. Region Värmland samordnar arbetet, men strategin formas och genomförs av en mängd olika aktörer, på olika nivåer. För framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

281 840 åsikter
ska bli en strategi.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.
Gör din röst hörd och berätta vad som är viktigt för dig.

Gör din röst hörd

4 snabba om Värmlandsstrategin

  • Pekar ut en riktning för länets utveckling och lyfter prioriterade områden att kraftsamla gemensamt kring.
  • Tas fram på uppdrag av regeringen och utgör grunden till handlingsplaner på regional och lokal nivå.
  • Fungerar som ett verktyg vid förhandlingar med exempelvis EU och regeringen om var medel ska satsas.
  • Samordnas av Region Värmland, men tillhör alla som lever, bor eller arbetar i länet.