Värmlandsstrategin är på remiss

Nu finns ett förslag på hur länet ska utvecklas de kommande tjugo åren – remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040. Den bygger på en gedigen grund och mångas röster. I dialogprocessen hösten 2019 deltog över tusen personer med synpunkter i workshops, digitala övningar och samtal. Bidragen har vägts samman med övergripande planer som Agenda 2030, regionala förutsättningar och olika typer av prognoser, och utgör kärnan i förslaget.

Remissförslaget pekar ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling, hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet. Den rymmer också effektmål och indikatorer som ska hjälpa oss att nå visionen som sammanfattar Värmlands höga ambitioner: Vi förändrar världen.

Mellan den 2 september och 18 december 2020 kan du eller din organisation svara på remissförslaget via ett digitalt formulär. 

Här kan du göra din röst hörd

281 840 åsikter
ska bli en strategi.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.
Gör din röst hörd och berätta vad som är viktigt för dig.

Gör din röst hörd

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Ingen och alla äger Värmland. Men det är vi som bor och arbetar här som har ett gemensamt ansvar för att länet utvecklas åt rätt håll. Därför är det självklart att alla som vill ska få komma till tals när en ny plan för Värmlands framtid formas.

Värmlandsstrategin är vårt verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Den ger en bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel och satsningar ska fördelas.

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin tas fram på uppdrag av regeringen och utgör grunden till handlingsplaner på regional och lokal nivå. Region Värmland samordnar arbetet, men strategin formas och genomförs av en mängd olika aktörer, på olika nivåer. För framtidens Värmland skapar vi tillsammans.