Framtidens Värmland skapar vi tillsammans  

Ingen och alla äger Värmland. Men det är vi som bor och arbetar här som har ett gemensamt ansvar för att länet utvecklas åt rätt håll. 

Värmlandsstrategin är vårt verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Den ger en bild över länets tillgångar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring. På regional nivå utgör strategin en grund för beslut, styr satsningar och tilldelning av projektmedel och företagsstöd. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel och satsningar ska fördelas. 

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.  

Värmlandsstrategin togs fram på uppdrag av regeringen och utgör grunden till andra strategier på regional och lokal nivå. Region Värmland samordnar arbetet, men strategin formas och genomförs av en mängd aktörer.   

Läs hela Värmlandsstrategin här

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans!

Strategin är antagen men arbetet med att skapa framtidens Värmland fortsätter. Gör din röst hörd och berätta vad som är viktigt för dig.

Gör din röst hörd