VÄRMLANDSSTRATEGIN

Värmlands vision

Visionen “Ett hållbart Värmland som förändrar världen” är en bild av Värmland så som vi vill att det ska vara år 2040. Visionen ska skapa stolthet, handlingskraft och svetsa oss samman så att vi arbetar i samma riktning.

Här kan du läsa den i sin helhet.

VÄRMLANDSSTRATEGIN

Värmlands vision

Visionen “Ett hållbart Värmland som förändrar världen” är en bild av Värmland så som vi vill att det ska vara år 2040. Visionen ska skapa stolthet, handlingskraft och svetsa oss samman så att vi arbetar i samma riktning.

Här kan du läsa den i sin helhet.

En ordbild som skapar ordet attityd. Bokstaven V extra stor och har en bildfyllning av en vattendroppe som slår mot en vattenyta.

Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

I Värmland är vi stolta över att kunna erbjuda ett skönare liv. Ett liv berikat av kultur och kreativitet, en aktiv fritid, social gemenskap och underbara naturupplevelser runt knuten. Här trivs människor att leva och bo. Här finns intressanta arbetstillfällen, en jämställd arbetsmarknad och här, mitt i tillväxtstråket mellan Oslo och Stockholm, blomstrar såväl lokala som internationella företag. Dessutom lockar vårt vackra landskap årligen tusentals besökare från hela världen.

Men Värmland är inte bara attraktivt och konkurrenskraftigt. Det är också platsen där det är möjligt att göra skillnad. Här och nu, för kommande generationer och för resten av världen. År 2040 har vårt engagemang gjort Värmland till en sammanhållen och hållbar region. En region där det råder ett ömsesidigt samspel mellan landsbygder och städer, där hela länets styrkor och förutsättningar tas tillvara och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt. Här har varje värmlänning goda förutsättningar till ett tryggt, utvecklande och meningsfyllt liv och tilliten till varandra och till samhället är stor. Vi har ett öppet klimat där olikheter ses som en tillgång och där vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet inte bara har bidragit till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det har dessutom gjort oss till en föregångare för andra.

Med kunskap och medvetna val bidrar såväl organisationer som enskilda värmlänningar till en cirkulär ekonomi inspirerad av naturens kretslopp. Vi använder våra stora naturtillgångar på ett klokt sätt för att skapa nytta för samhället. Vår historiska styrka inom skogsnäringen, tillsammans med nya smarta satsningar, har gjort Värmland till ett internationellt nav för skoglig bioekonomi som lockar talanger och investeringar från hela världen. Och där värmländska kunskaper, innovationer och klimatsmarta produkter sprids och gör skillnad långt utanför Sveriges gränser.

Allt detta är vi otroligt stolta över. Men mest stolta är vi nog ändå över människorna. Över alla de värmlänningar som med modigt ledarskap, samarbete över gränserna, kreativitet och handlingskraft lyckats i sin strävan – att skapa ett skönt och hållbart Värmland som samtidigt förändrar världen.