Forskaren John Holmberg: Därför behöver vi modiga ledare

En kryssning i all ära, men för att utforska nya vatten krävs även expeditioner. Framtidens ledarskap behöver fokusera på bägge dessa logiker, enligt John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers universitet.


Värmlandsstrategin beskriver bilden av det Värmland vi vill se 2040. Men hur förändrar vi världen på ett hållbart sätt såsom visionen beskriver? Den 8 oktober fortsatte samtalen om Värmlandsstrategin 2040 och en av hållpunkterna för dagen var John Holmberg som länge har arbetat med omställningsprocesser. Han är dessutom rådgivare i många internationella sammanhang, exempelvis åt FN inför införandet av Agenda 2030.

Under 45 minuter delade han med sig av sina kunskaper om att leda i förändring och experimentera över gränser för en hållbar utveckling.

När man jobbar med omställningsprocesser är det mycket lättare om man utgår från “jag har en dröm”, snarare än “vi har den här mardrömmen vi måste jobba med ihop”. Det är svårt att mobilisera människor kring en sådan utgångspunkt, säger han.

Kryssningar kontra expeditioner

En metafor om kryssningar kontra expeditioner återkom flera gånger under John Holmbergs föreläsning. Kortfattat går kryssningslogiken ut på att driva pågående verksamhet så effektivt som möjligt, medan en expedition behöver tänka bortom och utmana rådande system. Målet är att möjliggöra något nytt och annorlunda.

Om kryssningen har resultat som mål så har expeditionen lärandet som mål, och organisationer behöver skapa ett tydligt rum för att lära och experimentera.

Tyvärr har vi hamnat i en situation där new public management och andra styrsystem är väldigt inriktade på kryssningslogiken. Där är budgetramar och rutiner ett viktigt stöd för att effektivisera resan och inte slösa skattepengar. Men ska vi utforska nya sätt att ta oss an framtidens transportsystem, sjukvård eller segregation kan rådande rutiner och strukturer hindra oss, säger John Holmberg.

För att nå förändring är det dock viktigt att de två ytterligheterna inte utesluter varandra. Kryssningen behöver expeditionen för att minimera risk och expeditionen behöver resurser från kryssningen. Näringslivet måste till exempel förbereda sig för morgondagens marknad genom att experimentera in i framtiden, samtidigt som man tjänar pengar på det gamla.

Alltför många projekt följs inte upp

De måste lira ihop. Tyvärr ser man alltför många exempel på när man sätter igång projekt som inte följs upp. De påverkar inte den pågående verksamheten överhuvudtaget. Framtidens ledarskap handlar mycket om att skapa den här så kallade tvåhändigheten. Här ligger det offentliga mycket efter, det finns mycket att göra här som är väldigt spännande. Men det behövs processer och ledarskap för att lyckas.

John Holmberg satte igång flera tankeexperiment under sin föreläsning. Hur tänker vi egentligen kring segregation? Är det utanförskapet som är problemet eller är det kanske istället innanförskapet – att vi stänger in oss så mycket och inte släpper in människor. För att kunna se saker på andra sätt krävs att man skapar rum för lärande och vågar misslyckas på resan.

För att lösa ett stort och komplext problem bör vi kanske också göra problemet ännu större, istället för att dela upp det i olika delar som vi är vana vid.

Bredare vägar är inte lösningen

Gör vi det hittas ofta lösningen någon helt annanstans. Vi reagerar kanske på händelser och ser saker ovanpå vattenytan. Man bygger kanske bredare vägar för att förhindra trafikstockning, men det som händer är att bilåkandet bara blir mer attraktivt och så driver det mer trafik, säger John Holmberg och fortsätter:

Förstår man problemets strukturer så förstår man att det i stället handlar om att göra andra transportsätt mer attraktiva. Hos min syster i San Diego har man reagerat på händelser hela tiden och byggt allt bredare vägar. Trots 13 filer är det ändå igenproppat med bilar.

Som kommun eller offentlig organisation är det enklare att “köra sitt kryssningsfartyg rakt upp på berget”, eftersom man inte går i konkurs som ett företag. John Holmberg avslutade sitt föredrag med att det går att styra om och hur viktig den offentliga sektorn är för omställningsarbetet.

Det är så otroligt viktigt att det finns ett modigt ledarskap för att bygga expeditioner in i framtiden. Vi måste ligga i framkant och vara före företag när det gäller omställningsbiten.

För några konkreta metoder och arbetssätt så rekommenderar vi den här skriften av John Holmberg.

Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.