Om webbplatsen


GDPR

Personuppgiftslagen (PUL)

Vi följer Personuppgiftslagen när det gäller hur vi behandlar dina personuppgifter som kommer oss tillhanda genom bland annat våra anmälningsformulär.

Med behandling av personuppgifter menas insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, användning, utlämnande, spridning, sammanställning eller samkörning av personuppgifter.

Lagen finns till för att skydda din integritet.

Läs mer om PUL på Datainspektionens webbplats.

Om cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder Region Värmland cookies (kakor).

Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och för att ge oss möjlighet att förbättra vår webbplats och därmed förenkla för dig som besökare. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

Cookies innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Information om besökare kan inte spåras av oss.

 

Att stänga av användning av kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Ingen funktionalitet på vår webbplats kräver att kakor används. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, dvs. din dator. Det finns två olika typer av cookies. Temporära och permanent. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.

Det är viktigt att förstå att en cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator. Det är heller inte möjligt för andra webbplatser att läsa andra cookies än sina egna.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för varmland.se

Region Värmland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur varmland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

 

Hjälpmedel och åtgärder

Webbplatsen är skapad utefter hänsyn till syn, hörsel, fysisk och kognitiv nedsättning och i linje med WCAG direktiv. På höger sida sitter en fixed knapp, ett verktyg för ökad tillgänglighet där besökaren kan ändra storleken på texten samt gå in i ett kontrastläge. Färgerna på sidan är säkerställda att skapa god kontrast och möter minst AA nivå enligt WCAG. All text är också indexerad i rubriker (H1, H2), underrubriker (H3, H4, H5), brödtext (p) och länkar (a). Övergripande åtgärder på sidan har strävat efter ett enkelt och tydligt språk med lätt och naturlig navigation.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från varmland.se som inte är tillgängligt för dig kan du höra av dig till någon av oss som är ansvariga för sidan. Se aktuella uppgifter under rubriken Kontakt nedan.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.