120 deltagare samskapade Värmlands nuläge 


På Värmlandsstrategins arbetsmöte den 13 januari samlades över 100 deltagare från olika organisationer för att dela lärdomar kring insatser, utvecklingsprocesser och annat som pågår. Den gemensamma uppgiften var att kartlägga Värmlands nuläge.

Materialet ska nu sammanställas och bli en del av Värmlands nulägesanalys tillsammans med uppföljningen av Värmlandsstrategins indikatorer.  

Anna-Karin Tollin, analytiker på Region Värmland, förklarar varför den här typen av uppföljning och lärande är betydelsefull.

– När vi lägger ihop alla våra verkligheter kan vi synliggöra glapp och samarbetsmöjligheter i arbetet med att utveckla Värmland. Det ger oss goda förutsättningar att möta de utmaningar som vi står inför, säger hon.

Röster från dagen

Sorlnivån var hög när deltagarna delade sina erfarenheter kring olika satsningar. Vi haffade fyra av dem för att få svar på frågan: Vad tar du med dig hem?


Jan Ohlsson, utbildningssamordnare på Hammarö kommun 

– Jag är skolmänniska och är intresserad av att lyssna av näringslivets behov och diskutera hur gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningar kan möta det. Idag har jag fått lite infärgning på värmländsk nivå. Vilka mekanismer styr elevernas val och hur kan vi göra våra yrkesutbildningar ännu mer attraktiva? Det är en stor utmaning att vi inte får eleverna att välja de inriktningar där det finns som störst behov av kompetens. 


Klara Perhamre, miljöstrateg på Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun  

– Hur viktigt det är att träffas och samtala om de här frågorna med andra organisationer och företag, och att skapa förståelse för varandra och dela erfarenheter. Det finns en härlig kraft i det. Runt mitt bord har vi diskuterat klimatfrågan och det blir en positiv vi-känsla eftersom vi är många som arbetar i samma riktning. I Värmlandsstrategin har vi ett paraply som vi kan koppla våra mål och aktiviteter till. 


Caroline Blomstrand, samhällsutvecklare i Årjängs kommun  

– Vi står inför otroligt stora utmaningar, men jag känner mig inte nedslagen. Jag tänker att det vore väl konstigt om inte det här gick att lösa när vi är så många som är intresserade av samma sak – ur så många perspektiv. När vi i Årjäng planerade för ett eventuellt flyktingmottagande från Ukraina hade dynamisk kollektivtrafik, som jag har lärt mig mer om idag, kunnat lösa utmaningar kring transporter. Det tar jag bland annat med mig hem. 


Mattias Säfström, vd på IUC/Stål & Verkstad 

– Att Värmlandsstrategins årshjul bildar en röd tråd. Från konferensen i höstas där vi inspirerades till dagens arbetsmöte där vi borrar ner oss mer och mer i strategin och försöker få fram bra grejer. Det gör att vi får vi en livskraftig strategi som kan göra nytta för Värmland. Rent konkret har jag fått nya idéer och kontakter att ta med mig hem. 


Om Värmlandsstrategins årshjul

Arbetsmötet den 13 januari var en del av Värmlandsstrategins årshjul. Det innehåller tre tillfällen per år där företrädare för det regionala ledarskapet träffas för att fördjupa sig i arbetet med Värmlands utveckling.

Läs mer här

Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.