Vad är på gång i din organisation?


På arbetsmötet den 13 januari fanns det möjlighet att lämna in pågående processer kopplat till Värmlandsstrategins insatsområden, som ett komplement till workshopen. Vi tar tacksamt emot fler exempel. Allt som kommer in blir ett underlag till Värmlands nulägesanalys.

Ta gärna några minuter och fyll i pdf:en, skicka den till annakarin.tollin@regionvarmland.se senast den 3 februari.

Här finns pdf:en ”Pågående processer”.

Tack för hjälpen!

Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.

Aktuella datum för årshjulet 2024 

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden.