Välkommen till Värmland i EU: Nu ökar vi kompetensen i Värmland!


Missa inte att anmäla dig till den årliga konferensen Värmland i EU! I år sätter vi fokus på kompetensförsörjning i linje med Europaåret för kompetens 2023.

Omställningen till ett grönt och digitalt samhälle är en förutsättning för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga samhällen. Flera regioner och kommuner i Europa står inför utmaningar med att ställa om och samtidigt skapa en hållbar utveckling.

Vi kommer att tala om den gröna och digitala omställningen och de möjligheter som EU:s fonder och program ger för att stärka kompetensen. Konferensen avslutas med ett flertal inspirerande projektexempel på både lokal, regional och europeisk nivå.

Plats: Värmlands museum, Karlstad.Tid: 30 mars, klockan 11.30–16.30. Vi startar med en gemensam lunch.Målgrupp: politiker och tjänstepersoner i Värmland med intresse för EU- och kompetensfrågor.Sista anmälningsdag: 22 mars

Välkommen!

Anmäl dig här!

Program

11.30 Gemensam lunch

12.30 VälkommenErik Evestam och Stina Höök, ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

12.50 Svenska ordförandeskapets prioriteringar med fokus på kompetensCharlotta Österborg, kansliråd, EU-kansliet, Statsrådsberedningen med övergripande ansvar för arbetsmarknadsfrågor

13.10 ESF+ ur ett regionalt perspektivUlrica Matthed Bergström, kompetensförsörjningsstrateg ochSandra Röjdén Thyberg, analytiker, Region Värmland

13.30 Vad är Europaåret för kompetens?Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Stockholm

13.45 Paus

14.15 Hur kan man använda EU:s fonder och program för att stärka kompetensen?Kajsa Sundström Van Zeveren, kontorschef, Region Värmland European OfficeCamilla Tellås, internationell strateg, Region VärmlandLena Skeri Johansson, programansvarig Regionalfonden Norra Mellansverige, TillväxtverketAnnette Saväng, regionchef, Svenska ESF-rådet Socialfonden

15.00 Finansieringsmöjligheter inom Interreg Sverige-Norge och Interreg NordsjönHelmik Slora Kristiansen, förvaltande myndighet, Interreg Sverige-Norge sekretariatetRobin Stenström, nationell kontaktpunkt för Interreg Nordsjön, Västra Götalandsregionen

15.35 Projektexempel från ERUF, ESF, INTERREG och ErasmusMattias Säfström, VD, IUC Stål & VerkstadAnders Olsson, strateg forskning och innovation, Region VärmlandAlexandre Morin, Team Leader Network of Chambers of Agriculture from the Atlantic Area, FrankrikeGustaf Ulander, internationell koordinator, Skellefteå kommun

16.30 Tack för idag

Kontaktperson

Camilla Tellås, Internationell strateg
073 070 74 90, camilla.tellas@regionvarmland.se

Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Inspirationsträff: Hållbarhetsstyrning i kommuner

Är du intresserad av hållbarhetsstyrning? Du är välkommen att lyssna in digitalt eller delta fysiskt på inspirationsträffen som Hållbara Värmland arrangerar den 22 mars.

Riktningsmöte 2023 närmar sig

Den 23 mars bjuder Region Värmland in till Värmlandsstrategins riktningsmöte – ett möte för politiker, beslutsfattare och chefer.

Vad är på gång i din organisation?

På arbetsmötet den 13 januari fanns det möjlighet att lämna in pågående processer kopplat till Värmlandsstrategins insatsområden, som ett komplement till workshopen. Vi behöver fler exempel.