Gemenskap, glädje och framåtanda - arbetsmötet 2024

Fredagen den 26 januari träffades representanter från bland annat kommuner, Region Värmland, Karlstads universitet och idéburen sektor på Nöjesfabriken i Karlstad för ett arbetsmöte kring Värmlandsstrategin. Två frågor stod i fokus: Hur skapar vi förutsättningar för välmående bland barn och unga? Och hur skapar vi förutsättningar för den gröna och digitala omställningen?

Vad tar du med dig från dagen? 

Lisa Gärdt, hållbarhetskoordinator, Glava energy center. 

–  Det har varit en superinspirerande dag. Främst tar jag med mig att det är viktigt att vi som jobbar för hållbara energisystem är tydliga mot kommuner och organisationer med vem som gör vad. Vi har till exempel pratat mycket om vikten av lokal förankring för att minska motståndet vid etableringar. 

Lars Andersson, RF Sisu Värmland. 

–  Vi har pratat om utanförskap och det förebyggande arbetet för att få med oss alla barn och unga. Vi har även diskuterat det sociala samspelet bland barn och unga, och om hur vi kan jobba förebyggande med vikten av att vara en bra kompis där det inte blir för mycket fokus på prestation, i exempelvis idrott. 

Mia Marklund, avdelningschef miljöförvaltningen, Karlstads kommun.

– Vi har suttit i grupper där vi varit personer med många olika uppdrag, men vi har hittat gemensamma utmaningar där vi delar perspektiv. Det tar jag med mig. Det är jättespännande. Den digitala- och gröna omställningen kan betyda mycket. 

Pierre Göransson, fritidssamordnare, Filipstads kommun.

–  Jag tar framför med mig glädjen och den framåtanda som finns här i dag. Det visar att vi är många i Värmland som vill åt samma håll, så jag ser en tro på framtiden för våra barn och unga. 


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.

Aktuella datum för årshjulet 2024 

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden.