Framsteg och utmaningar i Värmland

Nu presenterar vi nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Genom dialog med över 200 sakkunniga och ledande företrädare har två huvudsakliga frågor prioriterats under året: att skapa förutsättningar för välmående barn och unga samt att främja den gröna och digitala omställningen.

Analysen har resulterat i tre övergripande rekommendationer för fortsatt arbete inom årshjulet:

  • Etablera en systemledning för genomförandet av Värmlandsstrategin.
  • Fokusera på missionsorienterat/kraftsamlat arbete med främjande i centrum.
  • Börja arbeta med att involvera målgruppen för ökad effektivitet.

– Ambitionen med årshjulet är att stärka vårt samarbete. Vi samlar sakkunniga och beslutsfattare för att skapa ett delat lärande kring hur vårt genomförande går. Vi bygger vårt gemensamma arbete på det som många identifierar – de hinder och möjligheter som de uppmärksamma i sitt arbete. Ingen löser allt som finns i strategin själv, vi behöver lyssna till varandra, säger Malin Vikner, regional utvecklingsstrateg.

”Tar tid”

I uppföljningen av indikatorerna noteras framsteg inom olika områden såsom ökningen av nätanslutna solcellsanläggningar och minskningen av vattenförbrukningen inom jordbruket. Samtidigt finns utmaningar att adressera, såsom behovet av ökad energiförsörjning och minskade koldioxidutsläpp.

– Det är viktigt att notera att regional utveckling tar tid och att förändringar behöver betraktas över ett längre tidsperspektiv för att avgöra om de utgör en trend eller tillfällighet. Uppföljningen av Värmlandsstrategins indikatorer ger en översikt över utvecklingen, men det är de konkreta mål och planer som satts upp inom olika verksamheter som kommer att avgöra framgången, säger Malin Vikner.

Lärtillfälle i september

Nu fortsätter arbetet med planeringen av det kommande lärtillfället i september, med utgångspunkt från det som identifierats i analysen. Har du idéer om innehåll? Hör gärna av dig. De rekommendationer som lyfts behöver vi ta vidare in i den gemensamma dialogen och i olika samverkanskonstellationer där det regionala ledarskapet möts.

– Genom att fortsätta dialogen och samverkan inom det regionala ledarskapet kan vi gemensamt arbeta med att förbättra, säger Eleonore Åkerlund, regional utvecklingsdirektör.

Här hittar du Nulägesanalysen 2024 och bilagorna


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Modigt ledarskap den 26 september!

Snart är det dags för den årliga konferensen Värmland 2040. Genom kunskap och inspiration ska vi bidra till att ta utvecklingsarbetet till nästa nivå.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.