Riktningsmöte 2023 närmar sig

Den 23 mars bjuder Region Värmland in till Värmlandsstrategins riktningsmöte – ett årligt återkommande möte för politiker, beslutsfattare och chefer. Under en halvdag fördjupar vi oss i  Värmlands nuläge och i workshopform diskuterar vi möjliga vägar att utforska framåt.

Vilka mönster ser vi i genomförandet av Värmlandsstrategin? Vad kan vi lära oss av det och hur går vi vidare?

Som diskussionsunderlag använder vi oss av Värmlands nulägesanalys som sakkunniga från flera organisationer har varit med och bidragit till. Den ger oss en bild av vilka processer och insatser som pågår i länet och hur vi ligger till i förhållande till målen i Värmlandsstrategin.

Det som kommer fram under riktningsmötet blir tillsammans med nulägesanalysen en grund möjlig att använda för prioriteringar och samverkan, och ett underlag vid kommande översyn av Värmlandsstrategin. Riktningsmötet ringar också in vad vi vill lära oss mer om tillsammans, vilket vi tar med oss till årets Värmlands 2040-konferens.

Datum: 23 mars
Tid: 8.30–12.00
Plats: Nöjesfabriken i Karlstad

Målgrupp: Ledande politiker, beslutfattare och chefer med bred förståelse för den egna organisationen som kan vara med och peka ut vad vi många skulle ha nytta av att lära mer om tillsammans.

Inbjudan har gått ut till berörda. Vänligen kontakta Malin Vikner om du saknar din inbjudan eller har övriga frågor.

Kontakt

Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg
malin.vikner@regionvarmland.se
072-23 27 429

En del av Värmlandsstrategins årshjul

Riktningsmötet är en del av Värmlandsstrategins årshjul, tillsammans med arbetsmötet som gick av stapeln den 13 januari och konferensen Värmland 2040 som planeras till den 29 september. Tre gånger per år träffas alltså representanter från det regionala ledarskapet för att lära av varandra och fördjupa sig i arbetet med framtidens Värmland.

Här kan du läsa mer om årshjulet och hur de olika delarna hänger samman