Välkommen på inspirationsträff: Hållbarhetsstyrning i kommuner

På träffen fokuserar vi på hållbarhetsstyrning kopplat till Agenda 2030 och Värmlandsstrategin. Du får höra kommunledningen i Grums kommun berätta om sina erfarenheter från förstudien ”Grums väg till hållbar utveckling”. Du får även en inblick i de värmländska kommunernas pågående strategiarbete. Passet avslutas med ett panelsamtal med representanter från Grums kommun, Region Värmland och SKR.

Datum: Onsdag 22 mars.
Tid: Ankomst och fika från klockan 9.15. Programmet börjar klockan 10.00 och avslutas med lunch.
Plats: Värmlands museum, Hörsalen.

Träffen är relevant för dig som arbetar med ledning och styrning, strategiskt arbete och/eller frågor som rör hållbar utveckling inom kommunal verksamhet. Sprid gärna inbjudan till dina kollegor. Välj att delta fysiskt eller digitalt (träffen sänds som webbinarium).

Lägg in 22 mars i din kalender och anmäl dig senast 10 mars!

Varmt välkommen!

Anmäl dig till inspirationsträffen!

Program

9.15 Ankomst och fika

10.00 Programmet börjar i Hörsalen

Vägar till hållbar utveckling

Region Värmlands projekt Hållbara Värmland är en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling som Tillväxtverket driver 2020–2023. På träffen delar vi testresultat kopplat till metoder och verktyg för att arbeta med hållbarhetsstyrning i offentlig verksamhet.

Kommunernas hållbarhetsarbete – nuläge

Under hösten 2022 genomförde vi inom projektet Hållbara Värmland en enkätundersökning för att få en bild av de värmländska kommunernas hållbarhetsstyrning. Vi ville undersöka hur vi kan främja dialog och samverkan kring mål och frågor som kopplar till Agenda 2030 och Värmlandsstrategin. Region Värmland presenterar en sammanfattning av enkäten.

Resultat från förstudien ”Grums väg till hållbar utveckling”

Hur kan en landsbygdskommun som Grums arbeta strukturerat med sina mål för att nå en hållbar utveckling? Den frågan var utgångspunkten för förstudien som genomfördes 2022.

Syftet var att testa en ny modell för hållbarhetsanalys i Grums kommun och målet var att hitta en struktur för det strategiska hållbarhetsarbetet som går i linje med Agenda 2030 och Värmlandsstrategin. Kommunledningen från Grums kommun berättar om lärdomar och erfarenheter från det arbetet.

Avslutande panelsamtal

Representanter från Grums kommun, Region Värmland och SKR.

12.00–13.00 Lunch i restaurang Matbruket