Film ska öka förståelsen för folkhälsa

Folkhälsa är en viktig del i Värmlandsstrategin och hänger tätt samman med det regionala utvecklingsuppdraget. Därför är den nya kortfilmen Tack, som folkhälsostrategerna Åsa Ranung och Lina Helgerud står bakom, högintressant.


Hallå där Åsa! Berätta om Tack.

– Med filmen Tack vill vi hylla några ibland lite okända folkhälsohjältar och öka förståelsen för vad som kan påverka god och jämlik hälsa. Den är ett sätt att beröra, men den sätter också ljuset på några arenor och professioner som i sin vardag har stor betydelse för hur folkhälsan utvecklas – även om de inte själva kallar sig för folkhälsoarbetare.

Vad hoppas ni på för effekter?

– Att den väcker en “aha-känsla” och en nyfikenhet kring hur vi kan påverka folkhälsans utveckling. Kanske den som tittar förstår att även hen är en folkhälsoaktör? Vi hoppas också att fler förstår att det inte är samma sak att främja hälsa som att reducera risker för ohälsa. Med filmen som grund vill vi öppna upp för fler samtal och reflektioner om hur olika verksamheter, i sin vardag, kan bidra till att minska ojämlikheten i hälsa.

Får andra använda filmen?

– Absolut! Vi hoppas att så många som möjligt använder den i sammanhang där den kan passa in. Den som vill veta mer om vårt arbete får väldigt gärna kontakta oss.

Hur hänger folkhälsoarbetet ihop med Värmlandsstrategin?

– Värmlandsstrategin är ju en strategi för alla som vill göra Värmland till en bättre plats. Det är särskilt tydligt inom insatsområdet Förbättra livsvillkoren – här möts verkligen folkhälsoarbetet med Värmlandsstrategin. Det gemensamma fokuset är att medverka till ett robust samhälle, som i sin tur är en förutsättning både för den regionala utvecklingen och för en god och jämlik folkhälsa.

Vilka likheter finns det mellan folkhälsa och regional utveckling?

– Alla åtta folkhälsopolitiska målområden har bäring på hållbar regional utveckling och den regionala utvecklingspolitikens fyra strategiska områden. Det är ingen slump att 17 av 21 regionala utvecklingsstrategier i Sverige har ett eget mål för hälsa eller folkhälsa, eller inkluderar hälsa eller folkhälsa i andra mål. Båda politikområdena är komplexa och tvärsektoriella i sin karaktär. De kräver samverkan inom och mellan förvaltningsnivåer och sektorer för att nå resultat, eftersom ingen aktör är ensam ansvarig. Vi har helt enkelt mycket att vinna på att jobba tillsammans.

Läs mer om filmen på Region Värmlands webbplats.Kontaktuppgifter

Åsa Ranung
Folkhälsostrateg, Region Värmland
asa.ranung@regionvarmland.se
072-45767​03

Lina Helgerud
Folkhälsostrateg, Region Värmland
072-468 46 59
lina.helgerud@regionvarmland.se