Värmlandsstrategins nulägesanalys – viktigt underlag för många

Ta del av 2023 års nulägesanalys som visar var vi står i genomförandet av Värmlandsstrategin. Går vi i rätt riktning? Vad förenklar och försvårar arbetet? Över 200 representanter från det regionala ledarskapet har samskapat analysen.


För att kunna ta kloka beslut inför framtiden behöver vi veta var vi står idag. Mot den bakgrunden har sakkunniga från många olika organisationer delat lärande och erfarenheter kopplat till insatser, processer och arbetssätt. Tillsammans med kvantitativa data utgör berättelserna kärnan i nulägesanalysen.

– Som en röd tråd ser vi att det finns saker som står i vägen för att vi ska kunna närma oss visionen om ett hållbart Värmland som förändrar världen. Men det finns också en stark vilja att förändra, säger Anna-Karin Tollin, analytiker i Region Värmland.

Nya arbetssätt är en nyckel

Många lyfter att vi behöver få till en kultur som uppmuntrar till att testa nya arbetssätt och utforska proaktivt för att möta de utmaningar vi står inför. Citatet “Offentlig sektor måste bli mer elastiska i sin fyrkant” är ett av flera som ringar in vad det handlar om.

– Det här är något som både chefer och medarbetare inom det regionala ledarskapet* behöver fundera på. Hur får vi till den där förändringen? Ett viktigt led i arbetet är att knyta det kortsiktiga arbetet som vi gör här och nu till den långsiktiga visionen i Värmlandsstrategin, säger Malin Vikner, regional utvecklingsstrateg i Region Värmland.

En annan slutsats i nulägesanalysen är att Värmlandsstrategin inte är implementerad fullt ut, men att många menar att det är avgörande att tänka in hela Värmland i planer och insatser för att stärka både helheten och delarna.

– Vi ser att det finns ett glapp mellan utpekade insatser i Värmlandsstrategin och det vi faktiskt gör. Det är ett viktigt underlag för att vilka insatser som bör prioriteras framöver, enskilt och i samverkan men andra, säger Anna-Karin Tollin.

Här kan du ta del av 2023 års nulägesanalys

*Det regionala ledarskapet består av kommuner, regionen, länsstyrelsen, universitetet, näringslivsorganisationer, kluster, idéburen sektor och andra regionala aktörer.