Välkommen på webbinarium om Värmlands nuläge

Hur går det med Värmlandsstrategin? Vad underlättar och vad försvårar arbetet med länets utveckling? Den 9 maj har vi ett förslag till dig: spendera lunchen framför datorn och ta del av en rykande färsk nulägesanalys.

För att kunna ta kloka beslut inför framtiden behöver vi veta var vi står idag. Mot den bakgrunden har sakkunniga från många olika organisationer delat lärande och erfarenheter kopplat till insatser, processer och arbetsätt. Tillsammans med statistik utgör berättelserna kärnan i nulägesanalysen.

– Som en röd tråd ser vi att det finns saker som står i vägen för att vi ska kunna närma oss visionen om ett hållbart Värmland som förändrar världen. Men det finns också en stark vilja att förändra, säger Anna-Karin Tollin, analytiker i Region Värmland.

Under webbinariet går hon igenom de viktigaste slutsatserna i nulägesanalysen och resonerar kring möjliga kliv framåt. Vid sin sida har hon Malin Vikner som håller ihop arbetet med Värmlandsstrategin. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatten.

Vi ser fram emot att du deltar!

Datum: 9 maj
Tid: 12.00–12.30
Plats: Digitalt via teams

Här anmäler du dig.


Målgrupp

Webbinariet är öppet för alla men kanske extra intressant för medarbetare, chefer och beslutsfattare inom kommuner, regionen, länsstyrelsen, universitetet, näringslivsorganisationer, kluster, idéburen sektor och andra regionala aktörer.

För dig som vill fördjupa dig finns 2023 års nulägesanalys i sin helhet här.