Välkommen till Värmland 2040 – save the date! 

Värmlandsstrategins årskonferens Värmland 2040 går av stapeln den 29 september. Den vänder sig till alla som arbetar med länets utveckling – sakkunniga som beslutsfattare – inom många olika organisationer. Genom kunskap och inspiration ska konferensen bidra till att vi kan ta utvecklingsarbetet till nästa nivå. 

Region Värmland bjuder in till den andra upplagan av Värmland 2040. Den stora knäckfrågan är sig lik: Hur närmar vi oss visionen om ett hållbart Värmland som förändrar världen? Men ett mer exakt tema bearbetas just nu. Det kommer förstås bygga på det som kommit fram i Värmlandstrategins årshjul samt Värmlands nulägesanalys.

Förvänta dig en fullmatad dag med föreläsningar och förhoppningsvis nya insikter. Mer information kommer längre fram – tills dess spara datumet den 29 september i din kalender!

Datum: 29 september
Tid: Heldag
Plats: Skoghalls Folkets Hus (alternativt digital sändning)

Konferensen arrangeras av Region Värmland i samarbete med andra regionala aktörer.


Kontakt

Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg
malin.vikner@regionvarmland.se
072-23 27 429


En del av Värmlandsstrategins årshjul

Värmlandsstrategins årshjul består av tre årliga mötestillfällen som samlar det regionala ledarskapet kring länets utveckling: arbets- och riktningsmöte och Värmland 2040-konferensen. Under de två första träffarna skapar vi en gemensam bild av nuläget och diskuterar möjliga vägar att utforska framåt. Konferensen blir ett tillfälle att utforska dessa vägar, fylla på med ny kunskap och inspireras i arbetet med framtidens Värmland.

Här kan du läsa mer om årshjulet och hur de olika delarna hänger samman >>