Innovationsredo? Välkommen på konferens den 29 september!

Varmt välkommen till konferensen Värmland 2040! En heldag på temat: Innovationsredo? Utgångspunkten är Värmlandsstrategin och hur vi kan använda den för att utveckla länet tillsammans.

Innovation och utvecklingskapacitet är avgörande för att nå målen i Värmlandsstrategin 2040. Men vad innebär det i våra verksamheter? Värmland 2040-konferensen samlar föreläsare som ger konkreta exempel på innovation och samverkan – hur vi kan agera här och nu för att lyckas på lång sikt.

Programinnehållet är format av den nulägesanalys som olika organisationer samskapade våren 2023. Analysen sätter fokus på Värmlands utmaningar och vad vi behöver ta itu med framåt. Under dagen får vi veta mer om den och mycket annat. Allt under ledning av den prisbelönta författaren, programledaren och moderatorn Elisif Elvinsdotter.

Datum: 29 september
Tid: 8.30–15.40
Plats: Skoghalls Folkets Hus (eller digital sändning)
Pris: 250 kronor för fysiskt deltagande

Vem kan delta?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med länets utveckling på olika sätt – oavsett om du är sakkunnig, beslutsfattare eller något helt annat – inom exempelvis offentlig eller ideell sektor, näringslivsorganisationer och kluster.

Bakom konferensen står Region Värmland i samverkan med flera andra aktörer. Med den senaste tidens ekonomiska utveckling kommer vi att ta ut en avgift för fysiskt deltagande. All information finner du i samband med att du gör din anmälan.


Programpunkter:


Porträttbild Håkan SpjuthPorträttbild Agne SwerinPorträttbild Erik WästlundPorträttbild Anders Olsson

Från samverkan till världsförändrande innovationer

Karlstads universitet berättar om hur Akademin för smart specialisering tagit sig an några av Värmlands – och världens – utmaningar med de verktyg de har till buds. Vad är kopplingen mellan universitetets vilja och den gemensamma ambitionen i länet – och vad blir det av forskningen och samverkan inom akademin?

Från Karlstads universitet: Håkan Spjuth, Grants and Innovations Office, Agne Swerin, forskningsledare för Pro2Be och Erik Wästlund, forskningsledare inom Centrum för Tjänsteforskning. Från Region Värmland: Anders Olsson, smart specialiseringsstrateg.


Porträttbild: Lena Thorin och Mattias Bergh

Från buss till tjänsten förflyttning – innovationsdrivande upphandling i praktiken 

Hur upphandlar vi idag för en smart och hållbar framtid? Hur fångar vi perspektiven som hjälper oss? Mattias Bergh, direktör och Lena Thorin, biträdande direktör på Värmlandstrafik, berättar om varför de vill involvera fler för en upphandling av framtidens resor.


Porträtt Erica AndrénPorträtt Lina Bryske

Från ”oj vad många planer” till hållbar målstyrning

Vad händer om vi börjar studera kopplingarna i det flernivåstyre som Agenda 2030, Värmlandsstrategin och kommunstrategier utgör? Grums kommun befinner sig med arbetet Hållbara grums i en målöversyn med fokus på att forma sin del i de övergripande målen. Hör kommunchef Erica Andrén och administrativ chef Lina Bryske från Grums kommun berätta.


Porträttbild Lina Bjerke

Från skräpyta till innovationskittel 

Hur pratar du om din plats och vet du vilken effekt det får? Ungas självkänsla, val av studier och yrken påverkas av hur vi pratar om våra platser. Vet vi värdet av våra olika miljöer och är det dem vi berättar om? Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, synliggör varför landsbygderna borde slå sig för bröstet när det gäller innovation och hur våra ord kan underlätta framtida rekryteringar.

Foto: Anna Hållams


Ingvar Nilsson

Från budgetfokus till kraftsamling 

Nollvision för utanförskap – ett inspel i den senaste nulägesanalysen. Ett annat inspel lyfter att kortsiktiga budgetprocesser försvårar utvecklingsarbetet. Hur kan vi kraftsamla långsiktigt när vinsten ska räknas hem omgående? Ingvar Nilsson, nationalekonom, berättar om hur vi kan beräkna de snabba vinsterna och vad vi verkligen vinner på sikt om vi motverkar utanförskap.


Kontakt

Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg
malin.vikner@regionvarmland.se
072-23 27 429


En del av Värmlandsstrategins årshjul

Värmlandsstrategins årshjul består av tre årliga mötestillfällen som samlar det regionala ledarskapet kring länets utveckling: arbets- och riktningsmöte och Värmland 2040-konferensen. Under de två första träffarna skapar vi en gemensam bild av nuläget och diskuterar möjliga vägar att utforska framåt. Konferensen blir ett tillfälle att utforska dessa vägar, fylla på med ny kunskap och inspireras i arbetet med framtidens Värmland.

Här kan du läsa mer om årshjulet och hur de olika delarna hänger samman >>