Utlysning – förstudieidéer som gör Värmland bättre

Har din organisation en idé till en förstudie? Bidrar den till målen i Värmlandsstrategin 2040? Då finns det medel att söka från Region Värmland.  

Från och med den 28 augusti är det möjligt att ansöka om upp till 300 000 kronor för insatser inom följande områden:

  • Förbättra livsvillkoren (Social sammanhållning)
  • Höja kompetensen (Kompetensmatchning, Livslångt lärande)
  • Utveckla attraktiva platser (Kultur och kreativitet, Hållbara transporter, Service och digital infrastruktur)

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Hur mycket kan stöd kan en organisation få?

Maximalt stöd från Region Värmland är 300 000 kronor. Regionens medfinansiering sträcker sig till högst 50 procent av den totala kostnaden. Resterande 50 procent kan vara andra offentliga och/eller privata medel.

Hur länge är ansökan öppen?

Ansökan öppnar den 28 augusti 2023 och stänger den 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Mer information

På Region Värmlands webbplats finns mer information om utlysningen och hur man går till väga för att ansöka.

Aktuella utlysningar på Region Värmlands webbplats >>