Uppdrag Värmland – en expedition mot utanförskap

Nu kan du bli en av deltagarna i en expedition för att belysa och motverka utanförskap. Anmäl ditt intresse senast den 11 oktober. 

Hur kan vi – olika organisationer – närma oss en nollvision för utanförskap? Region Värmland bjuder in till tre träffar för att utforska frågan utifrån ett samhällsekonomiskt-, demokratiskt och ett folkhälsoperspektiv.  

Expeditionen ska leda till en ökad samsyn om utanförskapets utmaningar och ge en bild över vem som har rådighet över vad. Tillsammans formulerar vi förslag på gemensamma vägar framåt och fortsatta steg i stävan mot nollvisionen. 

Vem kan vara med? 

Vi söker dig som har ett engagemang i frågan och vill bidra med din kunskap och erfarenhet. Olika perspektiv och kompetenser behövs – allt från ledning till dig som ser utmaningar kring inkludering på arbetsplatser eller i idrottsföreningar. Det olika är det nyttiga. Kom med! 

Vi kommer se till att vi får en blandad grupp. 

Du behöver kunna delta fysiskt vid samtliga tre tillfällen i Karlstad (vi återkommer med lokal längre fram). 8 november, 22 november och 15 december kl. 9.00-12.00. 

Anmäl dig senast 11 oktober Åsa Ranung, processledare och folkhälsostrateg, på asa.ranung@regionvarmland.se

Bakgrund 

Idén om en expedition föddes på Värmlandsstrategins riktningsmöte 2023, som samlar länets beslutsfattare. Den innebär att under en begränsad tid samla en bredd av kompetenser och aktörer från olika verksamhetsområden för ett gemensamt utforskande. Den här expeditionens resultat kommer att återrapporteras på riktningsmötet våren 2024. 

Varför utanförskap? 

Utanförskap är en stor och komplex samhällsutmaning som pekades ut som ett centralt utvecklingsområde i Värmlandsstrategins årshjul 2023. Det är en av grunderna till flera av de stora samhällsutmaningar vi ser och försöker hantera konsekvenserna av. Det vi vet är att ingen aktör har redskapen att lösa utanförskapet på egen hand. 

Behovet av ett minskat utanförskap finns även definierat som en mission inom Smart specialisering, Smarta hållbara jämställda samhällen, och är kopplat till den Folkhälsostrategiska planens mål om att skapa förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa.