Tillbakablick till Värmland 2040-konferensen


Den 29 september gick Värmland 2040 av stapeln, där det regionala ledarskapet möttes för en heldag på temat ”Innovationsredo?”. Utgångspunkten var Värmlandsstrategin och hur vi kan använda den för att utveckla länet tillsammans. 

Hade du inte möjlighet att vara med, eller vill färska upp minnet? Nu finns en film som fångade det viktigaste.


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.