Extramaterial för dig som vill ha mer


Se filmen från konferensen Värmland 2040 och ta del av föreläsarnas länkar fulladdade med kunskap. Perfekt för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

Den 10 november samlade vi 300 personer för att för att dra igång arbetet med Värmlandsstrategin 2040 och få inspiration i det regionala utvecklingsarbetet. Temat var ”Redo för omställning?”
Vilka budskap var föreläsarnas viktigaste? Vad tog deltagarna med sig från dagen? Se filmen nedan.


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Modigt ledarskap den 26 september!

Snart är det dags för den årliga konferensen Värmland 2040. Genom kunskap och inspiration ska vi bidra till att ta utvecklingsarbetet till nästa nivå.

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!