Förändringshandboken – ett verktyg för utveckling


Handboken finns för dig som vill koppla Värmlandsstrategin till olika planer och styrdokument. Den fokuserar på så kallad förändringsteori, ett verktyg som synliggör vilka förändringar en satsning ska åstadkomma över tid. Löser vi de samhällsutmaningar som vi vill?

Här kan du ladda ner Förändringshandboken


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Extramaterial för dig som vill ha mer

Se filmen från konferensen Värmland 2040 och ta del av föreläsarnas länkar fulladdade med kunskap. Perfekt för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

Nu drar vi igång årshjulet 2023!

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden. Välkommen att delta! 

Följ livestreamen från Värmland 2040

Sista anmälningsdagen har passerat och konferensen är fullsatt. Om du inte har fått plats är det ingen fara. Det går fint att följa livesändningen från dagen.