Förändringshandboken – ett verktyg för utveckling


Handboken finns för dig som vill koppla Värmlandsstrategin till olika planer och styrdokument. Den fokuserar på så kallad förändringsteori, ett verktyg som synliggör vilka förändringar en satsning ska åstadkomma över tid. Löser vi de samhällsutmaningar som vi vill?

Här kan du ladda ner Förändringshandboken


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Save the date: Värmland i EU

Den 30 mars bjuder Region Värmland in till den årliga konferensen Värmland i EU, i år med fokus på kompetensförsörjning. Se till att spara datumet i din kalender redan nu!

Vad är på gång i din organisation?

På arbetsmötet den 13 januari fanns det möjlighet att lämna in pågående processer kopplat till Värmlandsstrategins insatsområden, som ett komplement till workshopen. Vi behöver fler exempel.

120 deltagare samskapade Värmlands nuläge 

Över 100 pers från olika organisationer delade lärdomar kring insatser, utvecklingsprocesser och annat som pågår. Tillsammans bidrog de till Värmlands nulägesanalys – ett beslutsunderlag för framtiden.