Förändringshandboken – ett verktyg för utveckling


Handboken finns för dig som vill koppla Värmlandsstrategin till olika planer och styrdokument. Den fokuserar på så kallad förändringsteori, ett verktyg som synliggör vilka förändringar en satsning ska åstadkomma över tid. Löser vi de samhällsutmaningar som vi vill?

Här kan du ladda ner Förändringshandboken


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.

Aktuella datum för årshjulet 2024 

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden.