Förändringshandboken – ett verktyg för utveckling


Handboken finns för dig som vill koppla Värmlandsstrategin till olika planer och styrdokument. Den fokuserar på så kallad förändringsteori, ett verktyg som synliggör vilka förändringar en satsning ska åstadkomma över tid. Löser vi de samhällsutmaningar som vi vill?

Här kan du ladda ner Förändringshandboken


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Höstens utlysning är här!

Har din organisation en idé till en förstudie? Bidrar den till målen i Värmlandsstrategin 2040? Då kan du söka medel från Region Värmland.

Inbjudan till Värmland 2040

Den 29 september går Värmlandsstrategins årskonferens Värmland 2040 av stapeln. Genom kunskap och inspiration ska den bidra till att vi kan ta utvecklingsarbetet till nästa nivå. 

Välkommen till Värmland 2040 – save the date!

Den 29 september går Värmlandsstrategins årskonferens Värmland 2040 av stapeln. Genom kunskap och inspiration ska den bidra till att vi kan ta utvecklingsarbetet till nästa nivå.