Anmäl dig till höstens konferens redan nu!

Hur ligger vi till? Är vi på väg mot ett hållbart Värmland som gör skillnad här och nu, för kommande generationer och för resten av världen? Den 10 november följer vi upp arbetet med Värmlandsstrategin 2040.

Varmt välkommen till en dag där vi tar del av statistik och analyser av utvecklingen i länet utifrån målen i Värmlandsstrategin 2040. Vi kommer även att få veta mer om hur olika aktörer arbetar för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, och få möjlighet att lära av varandra. Med nuläget som utgångspunkt sätter vi kurs framåt.

Dessutom blickar vi mot omvärlden för att få nya tankar och idéer i arbetet med att utveckla Värmland. Mer detaljerat program formas i dialog med olika aktörer under våren, men redan nu kan du anmäla dig.

Här anmäler du dig.

För vem?
Konferensen vänder sig till alla som bidrar till arbetet med Värmlandsstrategin 2040, exempelvis företrädare för regionen, kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, kluster- och näringslivsorganisationer och idéburen sektor.

Kontakt
Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg Värmlandsstrategin
010-833 10 77
malin.vikner@regionvarmland.se


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Save the date: Värmland i EU

Den 30 mars bjuder Region Värmland in till den årliga konferensen Värmland i EU, i år med fokus på kompetensförsörjning. Se till att spara datumet i din kalender redan nu!

Vad är på gång i din organisation?

På arbetsmötet den 13 januari fanns det möjlighet att lämna in pågående processer kopplat till Värmlandsstrategins insatsområden, som ett komplement till workshopen. Vi behöver fler exempel.

120 deltagare samskapade Värmlands nuläge 

Över 100 pers från olika organisationer delade lärdomar kring insatser, utvecklingsprocesser och annat som pågår. Tillsammans bidrog de till Värmlands nulägesanalys – ett beslutsunderlag för framtiden.