Anmäl dig till höstens konferens redan nu!

Hur ligger vi till? Är vi på väg mot ett hållbart Värmland som gör skillnad här och nu, för kommande generationer och för resten av världen? Den 10 november följer vi upp arbetet med Värmlandsstrategin 2040.

Varmt välkommen till en dag där vi tar del av statistik och analyser av utvecklingen i länet utifrån målen i Värmlandsstrategin 2040. Vi kommer även att få veta mer om hur olika aktörer arbetar för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, och få möjlighet att lära av varandra. Med nuläget som utgångspunkt sätter vi kurs framåt.

Dessutom blickar vi mot omvärlden för att få nya tankar och idéer i arbetet med att utveckla Värmland. Mer detaljerat program formas i dialog med olika aktörer under våren, men redan nu kan du anmäla dig.

Här anmäler du dig.

För vem?
Konferensen vänder sig till alla som bidrar till arbetet med Värmlandsstrategin 2040, exempelvis företrädare för regionen, kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, kluster- och näringslivsorganisationer och idéburen sektor.

Kontakt
Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg Värmlandsstrategin
010-833 10 77
malin.vikner@regionvarmland.se


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Inbjudan till Värmland 2040-konferensen

Det blir en heldag på temat: Redo för omställning? Utgångspunkten är Värmlandsstrategin och hur vi tillsammans ska bära oss åt för att utveckla vårt län.

Tyck till om handlingsplan

Digital infrastruktur är en viktig del i länets utveckling. Nu finns ett förslag på ny handlingsplan som du kan lämna synpunkter på.

Nulägesanalysen – Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin 2040 innehåller 13 mål inom fyra insatsområden som kommer att följas upp regelbundet. Nu finns en första nulägesanalys.