Anmäl dig till höstens konferens redan nu!

Hur ligger vi till? Är vi på väg mot ett hållbart Värmland som gör skillnad här och nu, för kommande generationer och för resten av världen? Den 10 november följer vi upp arbetet med Värmlandsstrategin 2040.

Varmt välkommen till en dag där vi tar del av statistik och analyser av utvecklingen i länet utifrån målen i Värmlandsstrategin 2040. Vi kommer även att få veta mer om hur olika aktörer arbetar för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, och få möjlighet att lära av varandra. Med nuläget som utgångspunkt sätter vi kurs framåt.

Dessutom blickar vi mot omvärlden för att få nya tankar och idéer i arbetet med att utveckla Värmland. Mer detaljerat program formas i dialog med olika aktörer under våren, men redan nu kan du anmäla dig.

Här anmäler du dig.

För vem?
Konferensen vänder sig till alla som bidrar till arbetet med Värmlandsstrategin 2040, exempelvis företrädare för regionen, kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, kluster- och näringslivsorganisationer och idéburen sektor.

Kontakt
Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg Värmlandsstrategin
010-833 10 77
malin.vikner@regionvarmland.se


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.