Anmäl dig till höstens konferens redan nu!

Hur ligger vi till? Är vi på väg mot ett hållbart Värmland som gör skillnad här och nu, för kommande generationer och för resten av världen? Den 10 november följer vi upp arbetet med Värmlandsstrategin 2040.

Varmt välkommen till en dag där vi tar del av statistik och analyser av utvecklingen i länet utifrån målen i Värmlandsstrategin 2040. Vi kommer även att få veta mer om hur olika aktörer arbetar för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, och få möjlighet att lära av varandra. Med nuläget som utgångspunkt sätter vi kurs framåt.

Dessutom blickar vi mot omvärlden för att få nya tankar och idéer i arbetet med att utveckla Värmland. Mer detaljerat program formas i dialog med olika aktörer under våren, men redan nu kan du anmäla dig.

Här anmäler du dig.

För vem?
Konferensen vänder sig till alla som bidrar till arbetet med Värmlandsstrategin 2040, exempelvis företrädare för regionen, kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, kluster- och näringslivsorganisationer och idéburen sektor.

Kontakt
Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg Värmlandsstrategin
010-833 10 77
malin.vikner@regionvarmland.se


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.

Save the date – aktuella datum för årshjulet 2024 

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden.

Tillbakablick till Värmland 2040-konferensen

Se filmen från konferensen Värmland 2040. Vilka var föreläsarnas viktigaste budskap? Vad tog deltagarna med sig hem?