Varmt välkommen till konferensen Värmland 2040!


Du är inbjuden till en heldag på temat: Redo för omställning? Utgångspunkten är Värmlandsstrategin och hur vi tillsammans ska bära oss åt för att utveckla vårt län.

Datum: 10 november
Tid: 9.00-15.30
(Konferensen startar 9.30 efter gemensam frukost och avslutas med mingel 15.30-16.30 för dom som vill)
Plats: Nöjesfabriken i Karlstad (OBS! Ny lokal!)

Konferensen Värmland 2040 är kostnadsfri och vi bjuder på frukost, lunch och fika. Däremot tar vi ut en kostnad om du anmält dig men inte dyker upp. Så glöm inte att avanmäla dig till malin.vikner@regionvarmland.se dig om du får ändrade planer.

Fullsatt – följ livestreamen

Obs! Sista anmälningsdag har passerat och konferensen är fullsatt. Om du inte har fått plats går det fint att följa vår livestream från dagen. Anmäl dig till livestreamen här.

Programpunkter


Värmlandsstrategin – framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Malin Vikner, regional utvecklingsstrateg, om hur vi kan ta oss an det gemensamma arbetet med Värmlandsstrategin och Värmlands utveckling framöver.

Hur ligger vi till i Värmland idag?

Anna-Karin Tollin, analytiker på Region Värmland, presenterar statistik som ger oss en bild av nuläget i Värmland. Så att vi kan börja gräva där vi står när vi utvecklar länet.

Möjlighetsskapande program och fonder

Simon Fredholm från Region Värmland European Office,  Camilla Tellås, internationell strateg, och EU-samordnaren  Ann-louise Izindre medverkar i ett samtal. Vilka möjligheter till samverkan och finansiering kan nås genom sektorsprogram och strukturfonder? Och hur gör man?

Hur mycket grön omställning har vi (inte) råd med?

Eva Alfredsson är KTH-forskaren som ger oss perspektiv på investeringarnas betydelse för en grön omställning. Vad är viktigast – investeringar i ny teknik eller livsstilsförändringar? Hur hänger dessa ihop? Finns det gröna investeringar som vi bör avstå ifrån?

Mer om Eva
Eva Alfredsson arbetar just nu med forskningsprojekt FAIRTRANS där målet är en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle. Hon är expert på näringslivets gröna omställning, hållbar produktion och konsumtion, finanssektorns roll och styrmedel. Eva är även styrelseledamot och senior rådgivare på Globalutmaning samt det internationella forskarnätverket Future Earth.

Storskaliga beteendeförändringar

Det är svårt att förändra sitt eget beteende. Ännu svårare är det att förändra andra, för att inte tala om hela organisationer. Så hur gör vi? Per Kristensson, professor vid Karlstads universitet, om att skapa motivation för storskaliga beteendeförändringar.

Mer om Per
Per Kristensson arbetar som professor i psykologi och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på konsumtion och innovation. Tillsammans med Klas Hallberg har han skrivit boken I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv (2020).

Farhågor och ledstjärnor när offentlig sektor experimenterar

Piloter, testbäddar och försöks-verksamheter blir allt vanligare inom offentlig sektor. Men hur går arbetet till? Och vad kan vi lära? Dalia Mukhtar-Landgren forskar om kommunala försöksverksamheter vid Lunds universitet. Hon delar med sig av slutsatser från tidigare och pågående arbeten.

Mer om Dalia
Dalia Mukhtar-Landgren är docent och lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning rör kommunal utvecklingspolitik, planering och stadsutveckling, men också organisering i offentlig sektor och framväxten av projekt, experiment och piloter.

Att leda modigt och möjliggöra utveckling på riktigt

Palle Lundberg, VD SKR, reflekterar över ledarskapets roll i att driva förändring. Han tar avstamp i sina tidigare roller, senast som stadsdirektör för Helsingborg på sin resa mot ökad innovation, och blickar framåt. Palle deltar digitalt.

Mer om Palle
Palle Lundberg har en bakgrund som idrottslärare och tog med sig lagandan i uppdraget att leda Helsingborg mot en hållbar framtid. Hans stora engagemang och tydliga målbild har gjort honom till en förebild där tillit och mod är förutsättningar för stora förändringar. Palle ser samarbete – lokalt, regionalt, nationellt och globalt – som nyckeln till hur vi bättre ska kunna tackla våra gemensamma utmaningar.

Moderator: Elisif Elvinsdotter

Vi är glada och stolta att presentera den prisbelönta journalisten, programledaren och författaren Elisif Elvinsdotter som moderator för Värmland 2040. I cirka 20 år var hon programledare och nyhetsuppläsare i olika TV-sammanhang, bland annat Uppdrag Granskning, SVT Morgon och UR Vetenskap.

Foto: Linda Broström, Lindisima


Om Värmland 2040

Nu drar vi i gång Värmland 2040 – en årlig konferens som samlar olika aktörer som arbetar för att utveckla Värmland. Den gemensamma utgångspunkten är Värmlandsstrategin 2040. Region Värmland arrangerar konferensen i samarbete med flera aktörer.


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.